Carrier Heating System Manager (HSM) Carrier Heating System Manager (HSM)

Carrier Heating System Manager (HSM)

Carrier har utvecklat ett tillbehör till våra värmepumpar som innebär att samtliga komponenter i fastighetens
energisystem kan styras via värmepumpen.
Heating System Manager kan styra ex. el- och oljepannor, pumpar, ventiler, fläktar, värmepumpar samt fjärrvärmecentral, och på så vis optimera energiförbrukningen.