Aquasmart Evolution Aquasmart Evolution

Aquasmart Evolution

Aquasmart Evolution ett avancerat styrsystem som integrerar varmt/kallt vatten från kylaggregat och värmepumpar med inomhusenheter i en kontrollerad miljö. Den enkla, användarvänliga system som kan kontrollera upp till 128 enheter med en kapacitet upp till totalt 500 kW.

 

AQSNSM 3a Plat 006sanscable

 

Sistema -aquasmart -touch -pilot -ar

Dokument

  • Aquasmart Evolution är ett komplett styr- och övervakningssystem speciellt lämpad för bostäder och kommersiella kontorsbyggnader, hotell och sjukhus etc.
  • Aquasmart garanterar perfekt inomhuskomfort för hyresgästerna. Den möjliggör både individuell kontroll, baserat på komfortparametrar och central kontroll för att säkerställa optimering av energiförbrukning.
  • Aquasmart System Manager är ansluten till systemets komponenter via en kommunikationsbus och luftkonditioneringen kontrollerar alla driftsparametrar. Genom att samordna varje komponent i System Managern samlas all data på ett ställe.
  • Aquasmart Evolution optimerar energiförbrukning, drift och kontinuerligt övervakar komponent rapporterar eventuella systemfel.
  • Systemet kan hantera upp till 128 st. fläktkonvektorer som kan organiseras i 32 olika zoner. Värme och kyla samordnas av System Manager för maximal komfort och optimal energiförbrukning.
  • Varje enhet (rum eller lokal) kan programmeras individuellt och systemet innehåller funktionen SmartStart som innebär att den förinställda temperaturen är uppnådd för den angivna starttiden, ex. angiven starttid kl. 08:00 innebär att systemet innan denna tidpunkt påbörjar temperaturanpassningen.
  • Systemkonfiguration är enkel genom användarvänliga menyer. Indelning av zoner görs via nätverket och kräver ingen extra kabeldragning. Detta innebär att systemet (zoner) kan konfigureras och ändras i efterhand.
  • Komponenterna levereras konfigurerade och testade i fabrik.