Service

Underhåll av din kyl- eller värmepumpsanläggning

 
Alla som använder en kyl- eller värmepumpsanläggning förväntar sig att den skall fungera. Med våra servicetjänster erhålls en fokusering på förebyggande av fel. Vår målsättning är att åtgärda anläggningen innan fel uppstår, och därmed minimera risken för driftsstopp, samtidigt som säkerhet och komfort hålls på högsta nivå.

Ett noggrant anpassat serviceprogram och specialutbildad personal är andra medel att uppnå vår målsättning att garantera våra kunder en bekymmersfri drift. En kunnig och välutbildad personal är en ovärderlig tillgång. Vår policy är att alla tekniker skall erhålla kontinuerlig teknisk utbildning.

Kundinformation ser vi som ett viktigt verktyg i vårt arbete och dialogen med våra kunder är av största vikt. Att fortlöpande informera om de serviceåtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som kommer krävas för att säkerställa god funktion och säkerhet av anläggningen, anser vi självklart.