Värmepumpar

Carriers värmepumpar är garanterat en lönsam investering för alla fastighetsägare


Oavsett vilken typ av fastighet som skall värmas, är det alltid lönsamt att installera en fastighetsvärmepump från Carrier. Detta är en miljösmart, långsiktig lösning och med sina extremt höga COP-värden (värmeeffekten i förhållandet till tillförd effekt) är återbetalningstiden kort.

 

Vi bor i ett land som är långt...

Förutsättningarna skiljer mellan de olika landsdelarna då årstemperaturen varierar stort mellan norr och söder, därför kan en luft/vatten värmepump vara bästa alternativet i södra och västra Sverige och Norge, medan den inte alls är ett tänkbart alternativ längst upp i norr. Där det i regel är bergvärme som ger bäst återbetalning i förhållande till investeringen. Ligger fastigheten i anslutning till vatten kan vi med hjälp av en vattenkrets i sjön utvinna energi med god lönsamhet.

 

...och ibland trångt.

I storstäderna är det trångt, och där är det inte heller alltid tillåtet att borra. Då kan vi anpassa våra luft/vatten fasighetsvärmepumpar till att montera dem inne i fastigheten och bygga ett ventilationssystem för att på så vis dra nytta av uteluften. Dessutom kan Carrier erbjuda unika kopplingar till ex. fjärrvärmenätet för att på så vis kunna reducera spetsvärmen, som bara utnyttjas just de få dagar på året som pumpens värmekapacitet inte räcker.

 

Rätt val för både fastighet och natur.

Carrier har ett stort kunnande när det gäller att välja rätt systemlösning för uppvärmning- och/eller kylning av alla olika typer av fastigheter och dess nyttjande. När det gäller val av värmepump ser vi till att säkerhetställa behovet av värme och tappvatten, även under de bistraste vinterdagarna oavsett var i landet fastigheten är belägen. I Carrier Corporations miljöpolicy om ett hållbart samhälle, bygger detta på att alla företagets produkter skall vara miljövänliga och energieffektiva. Genom dess tillförlitlighet och livslängd, blir energieffektiviteten i våra produkter en del av våra kunders miljöpåverkan. Detta motiverar oss att designa för miljön, skapa produkter som förbrukar mindre resurser och ger mindre utsläpp vid tillverkning och drift.

 

Dimensionera och räkna ut vad du sparar.

Carrier har ett väl utvecklat färdiga systemlösningar, för att göra realistiska kalkyler. Beräkningar som klart visar vilka besparingar man kan åstadkomma vid installation av ett Carrier värmepump-system. Kontakta vår säljsupport som hjälper dig hitta rätt uppvärmningslösning för just din fastighet.
Du når oss på 031-65 55 00

 

Broschyr: Carriers värmepumpslösningar

Va ̈rmepumpsbroschyr -1

Klicka på bilden för att ladda ner Carriers samlingsbroschyr som ger en överblick av olika värmepumpslösningar.

 

 

Vi är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepump Föreningen. 

SKVP-logo