30RW/RWA Vätskekyld vätskekylare med scrollkompressor (21 - 316 kW) 30RW/RWA Vätskekyld vätskekylare med scrollkompressor (21 - 316 kW)

30RW/RWA Vätskekyld vätskekylare med scrollkompressor (21 - 316 kW)

30RW/30RWA Aquasnap (30RWA utan kondensor) vätskekylare med scrollkompressorer, auto-adaptiv Pro-Dialog-kontroll och köldmedium R-407C. Aggregatet går att få med pumpmoduler invändigt monterade, vilket minskar installationstiden. 30RW finns även i värmemaskinsutförande.

Dokument

 • Nitton storlekar med nominell kylakapacitet från 21 till 316 kW.
 • Scrollkompressor och ozonvänligt köldmedium HFC-407C.
 • Inbyggd köldbärar- och kylmedelpumpmoduler (tillval).
 • Intelligent kontroll med frekvensstyrning av kylmedelpump (30RW) eller luftkyld kondensor med reglering fläktar (30RWA) för att säkerställa en tillförlitlig och ekonomisk drift.
 • Snabb elektrisk anslutning.
 • Enheterna kan leverera en driftstemperatur ner till -10°C köldbärartemperatur (tillval).
 • Den frekvensstyrda kylmedelpumpen justerar automatiskt vattenflödet för att optimera driften och upprätthålla bästa möjliga förhållanden på kondensorsidan.
 • Högpresterande plattvärmeväxlare maximerar de termodynamiska egenskaperna hos köldmediet HFC-407C.
 • Från storlek 30RW160 är det dubbla köldmediekretsar och 4 effektsteg.
 • Utrymmessnål design.
 • Enhetsaggregat som inte kräver installation i apparatrum.
 • Används  med Carriers kylmedelkylare eller luftkylda  kondensorer.