23XRV Högeffektivt vätskekylaggregat med frekvensstyrd skruvkompressor (967 - 1934 kW) 23XRV Högeffektivt vätskekylaggregat med frekvensstyrd skruvkompressor (967 - 1934 kW)

23XRV Högeffektivt vätskekylaggregat med frekvensstyrd skruvkompressor (967 - 1934 kW)

23XRV är Carriers större vätskeylaggregat med frekvensstyrd skruvkompressor.

23XRV är konstruerad för att, genom hela sitt driftområde, kunna generera en exceptionellt hög verkningsgrad med en genomgående stabil drift.

Kvalitet och konstruktion gör att Evergreen 23XRV är det naturliga valet vid installationer i moderna och energieffektiva fastigheter.

Dokument

Images

Här kan du se Carriers introduktionsvideo för 23XRV. (Klicka på pilen.)


 • Verkningsgrad upp till EER 6.5 och årsverkningsgrad upp till ESEER 10.0
 • Köldmedium HFC-134a
 • Tri-rotor skruvkompressor som genererar en balanserad rotorgeometri och kortare skruvlängd
 • Frekvensstyrd, hermetisk kompressor för att optimera energieffektivitet och reducera driftkostnader
 • Låg startström
 • Effektfaktor upp till 0,99 
 • Mekaniskt rensbara tubpanneväxlare.
 • LCD-Control Display
 • Mikroprocessor-baserad Produkt Integrated Control (PIC) III
 • Flerspråkig display

Tillförlitlighet

 • Kompressor med positivt deplacement
 • Lågspänning styrkretsar
 • Hermetiskt kompressor, motor och transmission minimerar köldmedieläckage
 • Automatisk uppstartskontroll

Underhåll

 • Lösenordsskyddad service-meny med inbyggddiagnostik och  felsökning underlättar underhåll.
 • Larmfilerupprätthållerde 25 senaste larmen med angiventid och datum.
 • Konfiguration säkerhetskopieras i permanent minne.
 • Termistorer och tryckgivare för att minimera köldmedieläckage.
 • Avstängningsventilerförköldmedielagring i aggregat (fabriksinstallerade tillval)