19XR/XRV Vätskekyld vätskekylare, centrifugalkompressor (1000 - 5000 kW) 19XR/XRV Vätskekyld vätskekylare, centrifugalkompressor (1000 - 5000 kW)

19XR/XRV Vätskekyld vätskekylare, centrifugalkompressor (1000 - 5000 kW)

Evergreen 19XR, XRV centrifugalkylaggregatet som uppnår en hög energieffektivisering med hjälp av beprövad teknik som utformats speciellt för ett klorfritt köldmedium. Denna kombination garanterar den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga lösning för dagens  kylaggregat.
Carriers Evergreen 19XR/XRV erbjuder en stabil drift med hög verkningsgrad.

Dokument

 • 19XR med fast varvtal och 19XRV med frekvensstyrd kompressor
 • Verkningsgrad EER upp mot 7.0
 • Klorfritt HFC-134a köldmedium
 • Hermetiska kompressorer för att minimera köldmedieläckage
 • Låg energiförbrukning under dellast och vid full kapacitet
 • Aerodynamiskt utformad impeller
 • Flerspråkig display kompatibel med Carrier Comfort Network ® (CCN) kommunikationslänk

Tillförlitlighet

 • Enstegs kompressor med positivt deplacement
 • Lågspänning styrkretsar
 • Lägsta köldmedieläckaget, mindre än 0,1%
 • Hermetiskt kompressor, motor och transmission
 • Automatisk uppstartskontroll

Underhåll

 • Lösenordsskyddad omfattande service-meny med inbyggd diagnostik och  felsökning underlättar underhåll.
 • Larmfiler upprätthåller de 25 senaste larmen med angiven tid och datum.
 • Konfiguration säkerhetskopieras i permanent minne.
 • Termistorer och tryckgivare för att minimera köldmedieläckage.
 • Avstängningsventiler för köldmedielagring i aggregat (fabriksinstallerade tillval)