16TJ Singel-effekt absorptionsaggregat för ånga (352 - 2461 kW) 16TJ Singel-effekt absorptionsaggregat för ånga (352 - 2461 kW)

16TJ Singel-effekt absorptionsaggregat för ånga (352 - 2461 kW)

16TJ är ett absorptionsaggregat som arbetar med ånga som energikälla för sin kylproduktion. Aggregatet är fritt från traditionella HCFC-köldmedier och använder istället vatten som köldmedium. I de fall som man har spillånga från någon annan process, är 16TJ det naturliga valet för kylproduktion.

Dokument

Egenskaper
■ Ett antal olika storlekar med nominella kyleffekter från 250 till 2500 kW.
■ Konstruerad för att producera kyla av spillvärme från t ex industriella processer.
■ Vid höga belastningstoppar kräver aggregatet endast minimal tillförd eleffekt för driften.
■ Kräver endast mindre nödgeneratorer som back-up, då elkravet från ett absorptionsaggregat är minimalt jämfört med elektriskt drivna kyl-/värmeaggregat.
■ Använder inte CFC eller HCFC köldmedier, vilket gör aggregatet till ett miljökorrekt val.
■ Den låga elenergiförbrukningen och frånvaron av växthusgaser gör att den globala uppvärmningseffekten minimeras.
■ Reducerad ljud- och vibrationsnivå. Ett absorptionsaggregat använder inte stora motor-kompressorer, vilket ger en tystgående drift.
■ Kräver litet utrymme. Den höga verkningsgraden hos dessa vätskekylare resulterar i ett reducerat utrymmeskrav vid installation.
■ Ett autodiagnostiskt styrsystem övervakar driftsparametrar, ger information till brukaren och garanterar säker drift.
■ Absorptionspump med inverterstyrning (tillbehör) för energibesparande drift.
■ Högpresterande avluftningssystem minimerar kraven på underhåll.
■ Den senaste tekniken inom skyddsutrustning garanterar förhöjd driftssäkerhet.

Hög tillförlitlighet / låg underhållskostnad  ■ Få rörliga delar ger hög tillförlitlighet och lägre underhållskostnader.

Lågt ljud och Vibrationer                        ■ Inga stora roterande delar innebär mindre buller och vibrationer.