16LJ Singel-effekt absorptionsaggregat för hetvatten (250 - 2500 kW) 16LJ Singel-effekt absorptionsaggregat för hetvatten (250 - 2500 kW)

16LJ Singel-effekt absorptionsaggregat för hetvatten (250 - 2500 kW)

16LJ är ett absorptionsaggregat som arbetar med varm-/hetvatten som energikälla för sin kylproduktion. Aggregatet är fritt från traditionella HCFC-köldmedier och använder istället vatten som köldmedium. I de fall som man har spillvärme från någon annan process, är 16LJ det naturliga valet för kylproduktion.

Dokument

 • Egenskaper

  ■ Ett antal olika storlekar med nominella kyleffekter från 250 till 2500 kW.

  ■ Konstruerad för att producera kyla av spillvärme från t ex industriella processer.

  ■ Vid höga belastningstoppar kräver aggregatet endast minimal tillförd eleffekt för driften.

  ■ Kräver endast mindre nödgeneratorer som back-up, då elkravet från ett absorptionsaggregat är minimalt jämfört med elektriskt drivna kyl-/värmeaggregat.

  ■ Använder inte CFC eller HCFC köldmedier, vilket gör aggregatet till ett miljökorrekt val.

  ■ Den låga elenergiförbrukningen och frånvaron av växthusgaser gör att den globala uppvärmningseffekten minimeras.

  ■ Reducerad ljud- och vibrationsnivå. Ett absorptionsaggregat använder inte stora motor-kompressorer, vilket ger en tystgående drift.

  ■ Kräver litet utrymme. Den höga verkningsgraden hos dessa vätskekylare resulterar i ett reducerat utrymmeskrav vid installation.

  ■ Ett autodiagnostiskt styrsystem övervakar driftsparametrar, ger information till brukaren och garanterar säker drift.

  ■ Absorptionspump med inverterstyrning (tillbehör) för energibesparande drift.

  ■ Högpresterande avluftningssystem minimerar kraven på underhåll.

  ■ Den senaste tekniken inom skyddsutrustning garanterar förhöjd driftssäkerhet.

 • Hög tillförlitlighet / låg underhållskostnad
  Få rörliga delar
  ger hög tillförlitlighet och lägre underhållskostnader.
 • Lågt ljud och Vibrationer
  Inga stora
  roterande delarinnebär mindrebuller och vibrationer.