Luftkylt kylaggregat DX

Marknadens bredaste sortiment.


Carriers kompakta takaggregat för kyl- eller värmepumpsdrift är kompletta enheter med inbyggda ventilationsfläktar, kylkretsar etc. De är färdiga för omedelbar användning inklusive styr- och reglerutrustning. Endast kanalanslutning och kraftmatning behövs. Aggregaten, som kan levereras i ett flertal versioner, passar utmärkt för luftkonditionering av små och stora lokaler. Carrier har också ett brett sortiment luftkylda kylmaskiner för DX-anslutning till ventilationsaggregat, kanalbatteri etc.