30XAS Luftkyld vätskekylare med skruvkompressor (233 - 488 KW) 30XAS Luftkyld vätskekylare med skruvkompressor (233 - 488 KW)

30XAS Luftkyld vätskekylare med skruvkompressor (233 - 488 KW)

Carrier 30XAS AquaForce är utformad för att tillgodose ett större behov av kyleffekter, detta för att täcka det totala behovet för luftkonditioneringsystemet i större byggnader eller för kylning i industriella processer.

 


Dokument

  • Hög total och partiell effektivitet (i genomsnitt 3,85 kW ESEER / kW).
  • HFC-134a köldmedium vilket inte är skadligt för ozonskiktet, ej heller giftigt eller brandfarligt.
  • Enkrets skruvkompressor med elektronisk expansionsventil.
  • Prodialog Control Plus med touchscreen och "black box" funktion. Inkluderar även system för självdiagnostik.
  • Värmeväxlare av ny teknik, med tre års garanti mot korrosion: gäller på mikrokanaler och aluminiumlameller.
  • Snabb och enkel installation: integrerad pumpmodul alternativet, förenklad elektriskanslutning och snabb idriftsättning.