09VE 09VE

09VE

Kylmedelskylare i detta sortiment är huvudsakligen utformade för kylvatten eller vatten/glykolblandning för:

 • Kondensorer för vattenkylare
 • Frikyla

Dessa enheter är konstruerade för att installeras utomhus

Från 100 till 1870 kW

Dokument

Kylmedelskylaren skall innehålla följande kyltekniska utrustning:

 • Lamellväxlare med tuber av koppar och lameller av aluminium. Flänsade in-och utlopp på samma sida. Motflänsar medlevereras.
 • Fläktar 910 mm, dynamiskt balanserade och luftriktningen vertikalt uppåtriktad.
 • Fläktmotor EC med IP54 samt försedd med dräneringshål.
 • Mellanväggar som medger sekvenskörning av fläktar.
 • Låsbar säkerhetsbrytare inkopplad till varje fläktmotor.
 • Godkänt beröringsskydd på fläktutlopp.
 • Proppade uttag för luftning och dränering.
 • Monterat el-/styrskåp typ Dry-Pic, isolerklass IP54 och innehållande:
 • Huvudbrytare för hela KMK
 • LCD-display som användargränssnitt för   enkel konfigurering av enheten
 • Extern styrsignal 0 - 10V alternativt en   givare i ingående KM-ledning för egen   reglering mot börvärde
 • Förberett för Modbus-kommunikation