09PE 09PE

09PE

09PE-serien är särskilt lämpad för industriella och sjukvårdsområden. Kylmedelskylare inom 09PE-serien är huvudsakligen konstruerade för kylvatten eller vatten/glykolblanding för:

 • Kondensorer för vattenkylare
 • Frikyla

Dessa enheter är konstruerade för att installeras utomhus. 

Från 10 till 1100 kW

Dokument

Kylmedelskylaren skall innehålla följande kyltekniska utrustning:

 • Lamellväxlare med tuber av koppar och lameller av aluminium. Flänsade in-och utlopp på samma sida.
 • Fläktar 900 mm, dynamiskt balanserade och luftriktningen vertikalt uppåtriktad.
 • Fläktmotor EC med IP54 samt försedd med dräneringshål.
 • Mellanväggar som medger sekvenskörning av fläktar.
 • Låsbar säkerhetsbrytare inkopplad till varje fläktmotor.
 • Godkänt beröringsskydd på fläktutlopp.
 • Proppade uttag för luftning och dränering.
 • Monterat el-/styrskåp typ Dry-Pic, isolerklass IP54 och innehållande:
 • Huvudbrytare för hela KMK
 • LCD-display som användargränssnitt för enkel konfigurering av enheten
 • Extern styrsignal 0 - 10V alternativt en givare i ingående KM-ledning för egen reglering mot börvärde
 • Förberett för Modbus-kommunikation