Entreprenadverksamhet, HVAC

Carrier entreprenadverksamhet i Sverige

 

Parallellt med vår rikstäckande återförsäljarverksamhet arbetar Carrier AB med entreprenader i Göteborg, Stockholm, Malmö och Västerås.
Att skapa ett arbetsvänligt klimat är vardagsmat för oss. Oavsett om Carrier har totalentreprenaden för hela klimatsystemet eller fungerar som delleverantör i en upphandling möts kunder och användare av samma höga målsättning - vi vill skapa bästa möjliga klimat för våra kunder.
Genom att tillhandahålla produkter, service och underhåll ser vi också till att det förbättrade klimatet blir till en hållbar verklighet i det långa loppet.

 

Ger resultat i hela klimatkedjan

Carrier har kunskap och produkter som omfattar hela klimatkedjan från aggregat för kyla och värme via styr- och reglerutrustning till rumsenheter. Datoriserade övervakningssystem ser till att klimatet blir som vi vill ha det i varje del av kedjan och att energiåtgången blir så låg som möjligt.

 

En totallösning från Carrier innebär att du får:

  • ett system
  • bättre driftsekonomi
  • större säkerhet
  • en servicekontakt
  • ett fungerande klimat