Service och underhåll, HVAC

Underhåll av din kyl- eller värmepumpsanläggning

 
Alla som använder en kyl- eller värmepumpsanläggning förväntar sig att den skall fungera. Med våra servicetjänster erhålls en fokusering på förebyggande av fel. Vår målsättning är att åtgärda anläggningen innan fel uppstår, och därmed minimera risken för driftsstopp, samtidigt som säkerhet och komfort hålls på högsta nivå.

Ett noggrant anpassat serviceprogram och specialutbildad personal är andra medel att uppnå vår målsättning att garantera våra kunder en bekymmersfri drift. En kunnig och välutbildad personal är en ovärderlig tillgång. Vår policy är att alla tekniker skall erhålla kontinuerlig teknisk utbildning.

Kundinformation ser vi som ett viktigt verktyg i vårt arbete och dialogen med våra kunder är av största vikt. Att fortlöpande informera om de serviceåtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som kommer krävas för att säkerställa god funktion och säkerhet av anläggningen, anser vi självklart.

Carrier Serviceavtal

Det bästa sättet att förlänga livslängden på din HVAC installation, är att arbeta med förebyggande och fortlöpande underhåll. Carriers Serviceavtal omfattar återkommande servicebesök och i samråd med vår tekniker sker uppdateringar och utbyte av komponenter. 

Kontaktpersoner: 

Göteborg:
Jan Börjesson

 E-post: jan.borjesson@carrier.utc.com
Direkttelefon: +46 31 65 55 04
 
Stockholm:
Christian Eriksson
E-post: christian.eriksson@carrier.utc.com
Direkttelefon: +46 8 564 725 83
 
 
Malmö:
Andreas Persson
E-post:  andreas.persson@carrier.utc.com
Direkttelefon: +46 40 14 34 16

Avtalsservice


Energioptimering - Carrier hjälper dig att sänka energikostnaden.

En värmepump- eller kylanläggning för
ibland med sig överdrivet höga eller oförutsedda
energi- och reparationskostnader - oftast helt i onödan.

Carrier har verktygen för att enkelt kontrollera din anläggnings status. Givetvis kan vi även hjälpa dig att justera anläggningens styrning för minsta möjliga slitage och lägsta möjliga energiförbrukning.

Carrier erbjuder ditt företag en utförandeanalys
av den befintliga kyl- eller värmepumpsanläggningen. Genom att optimera
energin kan du både spara reducera anläggningens miljöpåverkan och minska företagets utgifter.

Ladda ner vår broschyr >>>

Broschyr: energioptimering

 

     Carrier Servicebil1


Allltid nära oavsett var i landet.

Carrier har ett rikstäckanade servicenät, våra tekniker utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö. Men vi har även personal som utgår från bostadsorten, just för att vara nära våra kunder.