61WG Vätska/vatten värmepump (20 - 190 kW) 61WG Vätska/vatten värmepump (20 - 190 kW)

61WG Vätska/vatten värmepump (20 - 190 kW)

Den nya generationen Aquasnap® vätska/vatten värmepumpar för flerbostadshus, kontor, kommersiella byggnader och industri. Finns i hela 17 storlekar från 20 till 190 kW utrustade med 1-4 kompressorer och försedd med reglerande lågenergicirkulationspumpar. 61WG ger en utgående vattentemperatur på +65˚C, en kompakt och kraftfull lösning för många typer av fastigheter.

SKVP-logo

Dokument

 • Finns i 17st effektstorlekar mellan
  20 - 190 kW.
 • Hög verkningsgrad, utgående vattentemperatur +65C.
 • Utrustad med en eller tvåstegs kompressorer (beroende på storlek).
 • Kompakta mått och är stapelbara, kan kaskadkopplas.
 • Kan levereras med eller utan vattenmodul.
 • Försedd med lågenergi-cirkulationspumpar på både den varma och kalla sidan.
 • Låga ljudnivåer innebär att de kan användas i alla typer av fastigheter.
 • Klarar ett totalt uppvärmningsbehov, eller som spetsvärme tillsammans med befintlig fjärrvärmeinstallation.
 • Servicevänlig med stora och lätt demonterbara luckor.
 • Extern kommunikation med Modbus, Bacnet eller Lon
 • Flera värmepumpar kan kopplas ihop för att täcka ett större effektbehov
 • 600 x 1044 x 901 mm, (avser mått upp till storlek 045, angivet som BxLxH)