Gislaved Folie

Maj 2018

Gislaved Folie AB kylde sin process med vatten från en närliggande å. Under sommartid uppkom dock problem då vattentemperaturen blev för hög med produktionsproblem som följd.

Samtidigt kylde de energi som kunde användas för uppvärmning då dom även hade ett stort uppvärmningsbehov.

Gislaved Folie tog beslut om att undersöka möjligheten att installera en kylmaskin som både kunde kyla deras process och samtidigt värma deras lokaler och på så sätt minska deras köp av energi.

När MD Kylcontroll kontaktades och fick frågan om att ta fram ett förslag efter dessa förutsättningar föll valet ganska snabbt på en Carrier 30XWHPZE0601. En maskin med köldmediet R1234ze som med minimal miljöpåverkan kan leverera höga värmebärartemperaturer, vilket var viktigt för uppvärmningens skull.

Idag står maskinen installerad, och förser processen med kyla med optimal temperatur samtidigt som den värmer fabriken med spillvärme från processen. En lösning med väldigt kort payoff.

Överskottsvärmen som inte går åt i fabriken säljs vidare till det lokala energibolaget och distribueras i deras fjärrvärmenät till boende i området. Detta ökar ytterligare besparingen i projektet.

 "Vi tycker vi har fått till en lösning som ligger i absolut framkant när det gäller miljö och energibesparing och som visar att spillvärme kan vara något positivt som kan ge pengar tillbaka. Dessutom med ett köldmedium som har en extremt låg miljöpåverkan och där all värme som "produceras" mäts noga och besparingen följs upp i realtid." säger Daniel Ankarbranth på MD Kylcontroll.