E.ON i Malmö

Maj 2018

Carrier AB vann upphandlingen om att få leverera en kylmaskin till E.ONs fjärrkyleprojekt i Malmö. Leveransen omfattade leverans, driftsättning och service under garantitiden (5år)

Kylmaskinen 30XW-V-ZE-0501 har en kapacitet på 500kW med det miljövänliga köldmediet R1234ze.

 

  

30XW-V-ZE-0501 E.ON Malmö 01 30XW-V-ZE-0501 E.ON Malmö 02